Thông tin doanh nghiệp được tổng hợp từ các nguồn công khai nhưng Vietnamnay chưa xác thực được với Doanh nghiệp nên chỉ mang tính tham khảo

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT NHẤT

CTY K.T.V.N
Lĩnh vực kinh doanh :
• Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
Địa chỉ : 139 Đường Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : +84 83 915 3780 (81/82)
Fax : +84 83 915 3783
Email : Đăng nhập Can view
Website :
Ngày cấp : 28/12/2011
Ngày thành lập : 01/08/2011
Tên giám đốc : Nguyễn Nhân Bào

Intro CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT NHẤT

Công ty TNHH Kiểm Toán Việt Nhất (KTVN), là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ kiểm toán, kế toán và tư vấn đầu tư chuyên nghiệp, được thành lập vào tháng 11 năm 2005. Công ty TNHH Kiểm Toán Việt Nhất hiện là thành viên của Hiệp Hội Kế Toán và Kiểm Toán Đông Nam Á (ASNAF) kể từ khi thành lập doanh nghiệp.

Công ty TNHH Kiểm Toán Việt Nhất được thành lập bởi các kiểm toán viên và chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp đã và đang hoạt động trong ngành kiểm toán và tư vấn. Đồng thời, Công ty TNHH Kiểm Toán Việt Nhất hiện là thành viên của Hiệp Hội Kế Toán và Kiểm Toán Đông Nam Á (ASNAF) là một tổ chức kế toán, kiểm toán chuyên nghiệp và có uy tín trong khu vực. Với lợi thế này cho phép Công ty chúng tôi hình thành và thu hút được nguồn nhân lực chuyên nghiệp có thể cung cấp các dịch vụ phù hợp với đặc điểm của Việt Nam và các tiêu chuẩn chất lượng trên thế giới.

 

Định hướng của Công ty là trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam thông qua uy tín, chuyên môn và vị thế trên thị trường.